Paletové ohrádky rôznych rozmerov

Štandartné rozmery:

Pre záujemcov, ktorí vo svojej podnikateľskej a výrobnej činnosti pracujú so surovinami, materiálmi vyžadujúcimi osobitý spôsob skladovania, manipulácie a prepravy ponúkame efektívne riešenie paletové ohrádky.

Podstatnou výhodou tohoto riešenia je skutočnosť, že pri rastúcom množstve manipulovaného tovaru nevzrastajú priamoúmerne nároky na skladovaciu plochu, čo sa v konečnom dôsledku odrazí na šetrení vzácneho a drahého skladovacieho priestoru.

Paletové ohradáky umožňujú svojím riešením rýchle poskladať jednoduchý, ale účelný, prepravný, či skladový kontajner na rôzne druhy materiálu.

S takto upravenými paletami sa manipuluje bežnou zdvíhacou technikou pri dodržaní bezpečnostných predpisov.

Základným provkom je drevený rám z masívnych dosiek, v rohoch spojený oceľovými otočnými pántami. Pánty na ohrádke sú zanitované, takže nehrozí žiadne odtrhnutie a sú upravené tak, aby jednotlivé časti ohrádky (drevenej paletovej nadstavby) do seba zapadali a tvorili pevný a bezpečný celok s možnosťou pridávať, či odoberať paletovú ohrádku jenu po druhej.

Počet paletových ohrádok (nadstavieb) uložených na sebe nie je limitovaný a možno ich ukladať v ľubovolnom množstve na požadovanú výšku bedne.

Nepoužívané paletové ohrádky v zloženom stave zaberajú málo priestoru a možnosť ich stohoania na palete je ďalším príspevkom k šetreniu skladovacieho priestoru.

Drevená nadstavba sklápacia

Paletové ohrádky vyrábame aj v prevedení medial, 6 pántov, čo ešte viac zmenší priestor na skladovanie a prepravu.

Drevená nadstavba sklápacia